Açıcı mexanizmin yükqaldırma qabiliyyəti 7 ton (10 ton)
Maksimal qabarit ölçülər İstifadə olunan rulon
Eni 1250 mm
Xarici diametr 1600 mm
Daxili diametr 500 … 600 mm
Emal olunan material Polimer örtüklü sinklənmiş metal
Transmissiya növü Zәncirvarı ötürmə
İdarəetmə sistemi Avtomatik
Müəyyən olunmuş güc 4,5- 5,5 kw
Valın diametri 160 mm
İşçi sürət 12-13 m/dəq
Rulondakı metalın qalınlığı 0.2-0.5 mm (0,7)
İşçi avadanlıqdakı material Polad


Yuxarı