Zirehlənmiş şüşə nağd pul vəsaiti və qiymətli əşyalarla əməliyyatların aparıldığı məkanlarda işçi heyəti silahlı basqından qorumaq məqsədilə, eləcə də insanların və maddi əşyaların mühafizəsi tələb olunan inzibati, ictimai və yaşayış binalarında quraşdırılır.

ГОСТ 51136-97 və ГОСТ 51136-2008 standartlarına uyğun olaraq, zirehlənmiş şüşənin aşağıdakı növləri var:

– Gülləkeçirməz

– Deşilməz

– Zərbəyədavamlı

“Karvan-L” şirkəti təşkilatlara, müəssisələrə və fərdi şəxslərə istənilən müdafiə səviyyəsinə malik gülləkeçirməz şüşə sifariş etməyi və ya onu fərdi tələblər əsasında sifariş etməyi təklif edir. Şirkətimizdə hər zaman 1-dən 6a təsnifləndirilmasına kimi bütün şüşə növləri mövcuddur ki, onların köməyi ilə siz tapançadan tutmuş snayper tüfənginə kimi müxtəlif odlu silahlardan etibarlı və keyfiyyətli müdafiəni təmin edə biləcəksiniz.


Yuxarı