Əyilmə – müxtəlif formalı şüşələrin hazırlanması texnologiyasıdır. Texniki nöqteyi nəzərdən əyilmə termik bir prosesdir və bu zaman adi düz şüşə (pəstah) yüksək temperaturun təsirinə məruz qalaraq,lazımı formanı alır.Yuxarı