İstənilən binanın zahiri görünüşü bir sıra əhəmiyyətli elementlər sayəsində formalaşır. Bina fasadlarının son vaxtlar böyük diqqət ayrılan ən mühüm detallarından biri də günlüklərdir (binanın girişinin üstündə kiçik çardaq).

O, binanın xarici elementlərini etibarlı şəkildə qoruyur və bu zaman daxili məkanların işıqlandırılmasına mane olmur. İstənilən şüşə günlük külək və qarın təsirinə davam gətirə bilməlidir. Şüşə günlüklərin dizaynı və quraşdırılması mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Konstruktiv olaraq, şüşə günlük şüşədən və bərkitmə sistemindən ibarət olmalıdır. Günlüklərin hazırlanmasında bir qayda olaraq möhkəmləndirilmiş şüşədən hazırlanmış zərbəyədavamlı tripleksdən istifadə olunur.


Yuxarı