Tərkibi : Aminoacids ( Təbii aminturşular)

İstifadə qaydası:

Məhsulun pH-ı 8-9 . Su ilə qarışdırılır, sahəyə verildikdə suyun pH-ı 5.6-6.6 olmalıdır (pH endirmək üçün müəyyən miqdar sulfat turşusundan istifadə oluna bilər).

10 gün fasilə ilə 2 dəfə damlama üsulu ilə kökdən verilir:

 

1.Əkinin başlanğıc periodunda.

2. İnkişaf periodunda.

 

İstifadə dozası.
Bitkilər Yarpaqdan-çiləmə üsulu. Kökdən – damlama üsulu.
Tərəvəzlər 100 litr suya 125-175 q. 350-400 q.
Bağlarda 100 litr suya 150-200 q. 300-400q. / ağac başına 30 q.
Sitrus, Zeytun ağacları 100 litr suya 150-200 q. 400-450 q. / ağac başına 40 q.
Çəkirdəkli meyvələr 100 litr suya 175-200 q. 450-600 q. /ağac başına 50 q.
Gülçülükdə 100 litr suya 150-200 q. 350-400 q.

 

Təsiri:

– Məhsuldarlığı artırır, bitkini gücləndirir.

– Bitkinin immum sistemini yaxşılaşdırır, xəstəliyə davamlılığı artırır.

– Dad və ətrində təbiiliyi daha da artırır.

– Bitkinin zoğunu möhkəmləndirir.

– Yarpaqlarda xlorofilin miqdarının artırır. İstehsalçı məhsulun keyfiyyətinə zəmanət verir.

 

Saxlanma qaydası: Qaranlıq, sərin və quru yerlərdə saxlanmalıdır, günəş şüasından qorunmalıdır. Saxlanma temperaturu +5 və +400c aralığında olmalıdır.

Saxlanma müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 1 ildir.


Yuxarı