Yağlama materialları-bunlar təbii naften turşusunun yağlarla modifikasiyaedilmiş etanolamidləridir.

Təyinatı-təbii dəri və xəzlərin yağlanması və eyni zamanda emulqasiyası üçün nəzərdə tutulur. Təbii dərilərin yağlanması üçün yağlayıcı materiallar bərabər yağlamanı təmin edir, yağı xromun təsirinə dayanıqlı yüksək effektlə emulqasiya edir, foqqinq-test aşağı gösdəriciyə zəifliyə, yaxşı dolumlu təsirə, gözəl işığadavamlılığa və isditiliyin təsirinə dayanıqlılığa malikdir. Dəriyə elastiklik, yumşaqlıq verir, tərkibindəki amin qruplar dərini çürümədən qoruyur və qocalmanı gecikdirir. Təklif edilən tərkiblə emal edilən dəri daha uzun ömürlüdür, ətraf mühitə dayanıqlıdır, yaxşı rənglənir, hidropobddur.

Yağ miqdarı təqribən 80%-dir. Tətbiqi 55%-li su emulyasiyası şəklində isdifadə edilir. Mühitin pH-ı 7,0 emulsiya 2 saatdan az olmuyaraq sabitdir.


Yuxarı