Texniki xüusiyyətlər. Model: Təbəqəkəsən

Açıcı mexanizmin yükqaldırma qabiliyyəti 7 ton (10 ton)
Profil əyici dəzgahın ölçüləri (U*E*H) 2700*1730*1100 mm
Emal olunan material Polimer örtüklü sinklənmiş metal
Transmissiya növü Zәncirvarı ötürmə
Ştamplayıcı avadanlıq Hidravlik (avtomatlaşdırılmış)
İdarəetmə sistemi Avtomatik İdarəetmə Sistemi (AİS)
Müəyyən olunmuş güc 4.5 kw
Qaldırıcı qurğuların sayı 3
Valın diametri 150 mm
İşçi sürət 8-10 8-10 m/dəq
Rulondakı metalın qalınlığı 0.2-0.5 mm
İşçi avadanlıqdakı material Polad
Yuxarı