Bu gün həm Azərbaycanda, həm də ölkə xaricində “KarvanGlass” şirkətinin şüşə məmulatlarının istifadəsi ilə 50-dən artıq layihə həyata keçirilmişdir. Bu layihələr arasında orijinal layihələri, “Anji” stadionundakı fasad işlərini eləcə də Rusiya və Azərbaycanda gerçəkləşdirilən digər layihələri qeyd etmək olar.
Restoran layihəsinin hazırlanması mərhələsi: layihələndirmədən tutmuş dizaynın həyata keçirilməsinə kimi.

Bizim tikinti şirkətimiz sizə aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

layihələndirmə və layihələrin tikintisi;
layihənin dizaynının işlənib hazırlanması;
layihələrin yenidən təşkili;
Layihə və smetanın tərtibindən tutmuş, binanın tərtibinə kimi bütün işləri “Karvan-L” MMC şirkətinin mütəxəssisləri müstəqil şəkildə həyata keçirir. Bizim məqsədimiz daim təkmilləşmək, müştərilərimizin arzu və istəklərini nəzərə alaraq binaların dizaynı, layihələndirilməsi və tikintisində yeni yollar axtarıb tapmaq və həm Bakı şəhərinin, həm də digər şəhərlərin ümumi mənzərəsinə yeni müasir tikililər əlavə etməkdir.


Yuxarı