İnteryerlə bağlı bir çox dizayn layihələrində şüşə və güzgüdən hazırlanmış unikal məmulatların istifadəsi tələb olunur. Nəzərdə tutulmuş planların uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə istənilən növdə şüşə və güzgülərin sifarişçi tərəfindən müəyyən edilən ölçülərdə kəsilməsini operativ şəkildə icra etməyə imkan verəcək ixtisaslaşdırılmış şirkətimizin xidmətlərindən yararlanmağı sizə tövsiyə edirik.

Bizim xidmətlərimizdən istifadə edən müştəri öz fantaziyalarının sərhədlərini məhdudlaşdırmamalıdır, belə ki, biz ən kiçik ölçüdən (20x20mm) tutmuş ən böyük (1600x3100mm) ölçüyədək şüşə və güzgülərin kəsimini həyata keçirmək iqtidarındayıq. İnteryerlə bağlı bir çox dizayn layihələrində şüşə və güzgüdən hazırlanmış unikal məmulatların istifadəsi tələb olunur. Nəzərdə tutulmuş planların uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə istənilən növdə şüşə və güzgülərin sifarişçi tərəfindən müəyyən edilən ölçülərdə kəsilməsini operativ şəkildə icra etməyə imkan verəcək ixtisaslaşdırılmış şirkətimizin xidmətlərindən yararlanmağı tövsiyə edirik.


Yuxarı