Fasadların işıqlandırılması (bina fasadlarının işıqlandırılması) – istənilən obyektin parlaq və yaddaqalan simasının yaradılması zamanı, habelə kommersiya və ictimai meydançaların imicinin reklamında geniş tətbiq edilən ən təsirli Kommersiya tipli təsirli vasitələrdən biridir.


Yuxarı