Şüşə fasadların avtomatlaşdırılmış yuyulma sistemi. Bu Azərbaycanda unikal bir layihədir. Bu layihə birmənalı olaraq, “Karvan-L” şirkəti tərəfindən düşünülüb, işlənib hazırlanıb və həyata keçirilib.

Şüşə fasadların ən böyük problemi onların təmizlənməsi problemidir. Bu zaman, fasadlarının yuyulması ilə bağlı problem binanın bünövrəsində əvvəlcədən quraşdırılan avtomatlaşdırılmış yuyulma sistemi vasitəsilə binadakı şüşənin silinməsi həll olunur. Belə bir konstruksiya qabaqcadan layihәlәndirilәrәk, müvafiq binaya tətbiq edilir.


Yuxarı