Kommersiya tipli və inzibati obyektlərin fasadlarında şüşənin ənənəvi geniş istifadəsi ilə yanaşı, şəxsi yaşayış evlərində də şüşənin getdikcə geniş vüsət alan populyarlığını qeyd etmək lazımdır.
Binanın otaqları maksimum işıqlı olur və ərazi vizual olaraq genişlənir.

İstənilən mağazanın ən yaxşı reklam aləti onun vitrinidir.

Şüşə fasad alıcıların diqqətini cəlb etməklə, ticarətin əsl hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmək iqtidarına malikdir.


Yuxarı