“Brilliant” fasad növü özünəməxsusluğu nöqteyi nəzərindən şəhərin ənənəvi üslubu ilə harmoniya təşkil edir və həddindən artıq qızınmanın qarşısını almaqla, binaya düşən təbii işığın miqdarını tənzimləyir. Formasına görə yüksəklikdən almazı xatırladan konstruksiyanın estetik görünüşü qeyri-adi və maraqlı vizual effekt yaradır.


Yuxarı