Karvan-L Şirkəti bu gün müxtəlif səviyyəli ofis və biznes mərkəzlərinin tikintisi ilə də məşğul olur.
Biznes mərkəzlərinin uğuru həm onun yerləşdiyi ərazidən, parketmə ərazisinin olmasından həm də binanın yüksək standartlara cavab verməsindən, yəni fasadın orijinallığı, daxili tərtibatı, kommunikasiya vasitələrinin yüksək keyfiyyətindən və s., asılıdır.


Yuxarı