Hal – hazırda yüksək keyfiyyətli dizel yanacaqların istehsalını müxtəlif funksional təyinatlı əlavələrin ( məs depressor, setan artırıcı, tüstüsüz, yuyucu, oksidləşməyə qarşı, dispersiya edici, korroziyanın ingibatorları, yırtılmaya qarşı və s. ) daxil edilməsi olmadan təsəvvür etmək olmaz. əlavələrin çox funksioanal paketlərin tərtib edilməsi zamanı onların uyğunlaşdırılması nəzərə alınmalıdır, çünki cürbəcür səthi-aktiv maddələr bir birnin funksional xassələrinə təsir edə bilər.

“ K-Lube” əlavəsinin digər təyinatlı aşqarlarla ( setan artırıcı, depressor – dispersiya edici – heç bir ziddiyyətli qarşılıqlı əlaqə aşkar edilməyib) birlikdə isdifadəsi zamanı “K- Lube” əlavələr paketində xarici analoqları ilə müqayisədə daha effektiv nəticələr gösdərib, (“VNİİ NP” ASC məlumatları/Rusiya/):

ADDITIVES Concentration of additives, ppm WSD, mkm
Intial fuel 547
Additives packet: – anti-wear (K-Lube) – centane increaser 200 – 200 400
Intial fuel 650
Additives packet: – anti-wear (K-Lube) – centane increaser 250 – 500 – 1000 394

Gösdərilənlərə əsaslanaraq “K-Lube” əlavəsi yeyilmədən yüksək mühadizə effektliyinə malikdir. Qeyd etmək isdərdik ki, əlavənin müəssisələrdə və NEZ-da tətbiqi iqtisadi resursların qənaətinə getirəcək. Xarici analoqlarından fərqli olaraq, “ K-Lube” aşqarı heç bir həll edici qatmadan aşağı donma temperaturuna malikdir (-45 aşağı olamayaraq ), bu da onu soyuq iqlim şəraitdində daşınmasını, saxlanılmasını və isdifadəsini asanlaşdırır.


Yuxarı